Aware Coaching & Advies © 2011


'Of je nu gelooft dat je iets kunt of gelooft dat je iets niets kan, het maakt geen verschil. Je krijgt altijd gelijk' (Lincoln)

Overzicht totale aanbod Aware Coaching & Advies:

Soorten coaching

Persoonlijke coaching

Gericht op persoonlijke ontwikkeling en het mobiliseren van de eigen krachten, talenten en drijfveren.

Loopbaan coaching
Is bedoeld om het plezier in het werk (terug) te vinden, nieuwe kansen te creeren en haalbare doelen te stellen. Ondersteuning bij (her)oriëntatie op de eigen loopbaan.

Management coaching

Gericht op het managen en het leidinggeven aan een organisatie/team, ook voor startende leidinggevenden.

Executive coaching

Gericht op de versterking van persoonlijk en zakelijk leiderschap voor ondernemers, bestuurders en hoger management.

Mentale coaching

Gericht op het overwinnen van blokkades, gedachten en overtuigingen die verdere ontwikkeling in de weg staan.

Conflict coaching

Gericht op bewustwording t.a.v de dynamiek tussen mensen en vooral op het eigen aandeel
in een conflict met als doel een professionele en prettige manier van samenwerken.

Intervisie

Professionele begeleiding van intervisietrajecten waarbij er samen geleerd wordt en gewerkt wordt aan persoonlijke leerdoelen.


Opleiding en training

Leetraject/opleiding tot intervisiebegeleider (basis en plus)

Trainingsdag basis coachingsvaardigheden

Workshopsmiddag basis coachingsvaardigheden

Training Hoe word ik een goede intervisiebegeleider?

Leerkringbegeleider Opleiding tot Schoolleider

Begeleiding

Startende managementteams (elkaar goed leren kennen en goed leren samenwerken

Onderwijskundige veranderingen).

Leernetwerken

Professionele begeleiding en organisatie van leernetwerken waarbij de deelnemers zelf de inhoudelijke onderwerpen en thema's bepalen zodat er altijd een waardevolle uitwisseling van informatie en kennis ontstaat. 

Advies

Voorbereiding op sollicitatieprocedures en presentaties

Inwerken leidinggevende/ eindverantwoordelijke functie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Wendy Zonneveld, Aware Coaching & Advies, Apollo 38 3769 TD Soesterberg,

06-19643566, voor contact via de mail klik hier

 "De sessies en de na-

 effecten ervan,

 gecombineerd met het

 vertrouwen dat zij me

 daarbij gaf, zijn voor mij

 zeer waardevol

 geweest."

Marjolein Voskuil, psycholoog

lees meer referenties