Aware Coaching & Advies © 2011

Wat is intervisie?

Intervisie is leren van en met collega's (met een gelijkwaardige functie) binnen een vastgestelde structuur waarbij er middels onderlinge advisering gewerkt wordt aan een autonoom en ervaringsgericht leerproces.

Hoe werkt het?

Een intervisietraject bestaat meestal uit zo'n 5 bijeenkomsten.

Een traject start met het formuleren van een persoonlijke leervraag of leerdoel gekoppeld aan de ambities van de organisatie waarin de deelnemer werkt. Op grond van deze leerdoelen, worden er tijdens de intervisiebijeenkomsten casussen ingebracht. Meestal is er ruimte voor het diepgaand bespreken van één of twee situaties. Afhankelijk van het thema gebruik ik verschillende intervisiemethodieken waarbij de basis altijd bestaat uit vijf verschillende fasen: probleeminventarisatie, analysefase, bewustwording, advies en evaluatie.

Waarom een externe intervisiebegeleider?

Omdat het stellen van goede vragen een kunst is...

Het blijkt lastig om open en zonder oordeel, invulling of interpretatie vragen te stellen. Het blijkt lastig om tijdens de fase van de probleeminventarisatie geen vragen te stellen die eigenlijk al een oplossing aandragen. Het nadeel van suggestieve vragen is dat het risico bestaat dat de intervisie aan de oppervlakte blijft, terwijl het leereffect alleen plaatsvindt wanneer de kern van het probleem op tafel komt. Als onafhankelijk en deskundige intervisiebegeleider zorg ik ervoor dat het proces goed bewaakt wordt, dat de vragen op de juiste manier gesteld worden zodat de intervisie gaat waarover het moet gaan.

Eindverantwoordelijk schoolleiders die deelnamen aan het programma Lerend Leiderschap waarderden mijn intervisiebegeleiding met een 9. Deelnemers van drie tranches Lead & Learn van de VO-Academie waardeerden mijn intervisiebegeleiding met een ruime 8. De training intervisiebegeleider worden voor VOION werd beoordeeld met een 9!

Wendy Zonneveld, Aware Coaching & Advies, Apollo 38 3769 TD Soesterberg,

06-19643566, voor contact, klik hier

Het meest waardevolle is onzichtbaar voor het oog (Saint-Exupéry)